Konkurrensbrott

Nedan finns en samling dokument som visar vad Riksidrottsförbundets monopolistiska stadgar leder till i form av rättslöshet för aktiva, coacher och ideella föreningar. I detta fall för kanotslalom.

Efter Skrivelser till Konkurrensverket finns material som beskriver händelser inom kanotslalom i nära kronologisk ordning. De visar också hur stadgar praktiskt tillämpas i uppgiften att hävda SKF:s monopol genom att hota och straffa dem som anses utmana det.

Skrivelser till Konkurrensverket

Anmälan 2022-09-16

Komplettering 1

Komplettering 2

Händelser

2016. Ett framgångsrikt år för kanotslalom internationellt och nationellt. SKF:s generalsekreterare blir anmäld för systematisk mobbning under hösten. SKF:s styrelse, i strid med stadgar vägrar hantera ärenden.

Nedan motion ger en bild av kanotslaloms verksamhet innan SKF började avsiktligt och metodiskt demontera kanotslalom:

Motion till SKF:s årsmöte 2016 från Falu Kanotklubb

2017. SKF upplöser kanotslalomkommittéer i SKF som ersätts med Anders Danielsson. Under ett möte med elitaktiva i Åmsele under sommaren föreslås Sixten Björklund till förbundskapten, vilket alla aktiva och ledare inom på mötet motsätter sig utom Erik Holmer som har Sixten som personlig tränare. SKF:betalar Annelie Östberg (numer förbundskapten i orientering) att hålla mötet, som efter detta skriver en lögnaktig rapport, vilket bevisas av det inspelade mötet. I hennes rapport påstås att aktiva vill ha Sixten till kapten. Hösten 2017: Seniorlaget kommer 4:a på VM i lag. Bäst placering någonsin, med hjälp av coachning av Jim Jayes.

Våren 2018. Sixten Björklund tillträder som förbundskapten för kanotslalom. Isak ifrågasätter varför Sixten favoriserar U23 före seniorelit. Då hotar Sixten honom med att om Isak ställer en fråga till, ska han se till att Isak åker ut ur SOK:s topp och talangprogram.

Våren 2018. SKF hotar att straffa aktiva som deltar i tävlingar i Falu Vildvattenpark hösten 2018.

Sommaren 2018. Efter EM i Prag blir Isak och hans flickvän Monika anmälda till disciplinkommittén i SKF. Monika blir avstängd ett år utan att få reda på varför utom att hon har utländsk bakgrund. Handläggningen bryter mot RF:s stadgar kapitel 14, bestraffningsärenden.

Beslut SKF:s disciplinkommitté 2018-07-04. Stänger av Monika Mitasikova i ett år.

Beslut SKF:s disciplinkommitté 2018-07-04. Ger Isak Öhrström en varning.

SKF:s styrelse ändrar efter överklagan avstängningen till två månader. Ännu utan att berätta vad Monika gjort. Isak får en varning – ett bestraffning som inte ens finns. Isak samtalar med Staffan Strive, ledamot i SKF:s styrelse. Det är inte en förmildrande omständighet att Staffan Strive är helt okunnig om bestraffningsärenden. Däremot har Staffan Strive i senare skede insett att Anders Danielsson måste bort från sporten, och att Isak och Monika är offren.

Samtal 15 augusti 2018 mellan Isak Öhrström ochStaffan Strive. Ledamot i SKF:s styrelse.

Samtal 16 augusti 2018 mellan Isak Öhrström och staffan Strive. Ledamot i SKF:s styrelse.

Hösten 2018-våren 2019. Bestraffningarna överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). SKF lämnar in över 100 sidor anklagelser. RIN finner ingenting i detta som kan ligga till grund för en bestraffning och friar både Monika och Isak. Trots friandet presenterar SKF information på sin hemsida som beskriver båda som skyldiga men att de inte blev fällda p.g.a teknikaliteter. Trots att RF uppmärksammas på att SKF ljuger om RIN:s beslut gör RF ingenting.

Riksidrottsnämndens beslut avseende Isak Öhrström 2018-09-20 med tillhörande dokument.

Riksidrottsnämndens beslut avseende Monika Mitasikova 2018-09-20 med tillhörande dokument.

Trots friandet i RIN blir Monika avstängd hela 2019 och nästan hela säsongen 2020. Enligt RF har SKF oinskränkt makt att på sakliga grunder ta ut landslag hur det vill. Kryphålet är “sakliga grunder”. Monika erbjuds hjälp att byta land under hösten 2018 av SKF. Hon ber istället SKF hjälp att få svenskt medborgarskap. SKF vägrar bistå. Därefter ändrar Sixten Björklund med Anders Danielsson landslagsregler och meddelar Monika att eftersom hon inte kan starta på OS 2020 (hon är inte svensk medborgare), kan hon inte heller få något ekonomiskt stöd av förbundet. När Monika meddelar att det är ok, hon har egna sponsorer, stänger SKF dörren helt och presenterar landslagsregler som unikt och specifikt drabbar endast henne av alla aktiva, av SKF:s mer tio grenars landslag.

Uppgivet skäl är att hon kan inte ha en landslagsplats då hon inte kan ta OS-plats. Det är tämligen ihåligt. Den enda i kanotslalom som kan en OS-plats åt Sverige i praktiken Isak, men andra seniorer, juniorer och U23 är i landslaget. Utöver kanotslalom är endast några distanser i sprint olympiska, men det finns ändå landslag i maraton, kanotpolo mm. RF informeras om att detta uppenbart är en regel för att bestraffa Monika, men RF anser att det är en saklig grund. Våren 2019 formulerar Isak Öhrström ett brev till Riksidrottstyrelsen. Deras svar blir att tillsätta en genomlysning av SKF som finns som bilaga längre ned.

Isak Öhrströms brev till Riksidrottstyrelsen 3 april 2019.

Säsongen 2018 blir helt ruinerad för Isak och Monika som är oerhört oroliga för sin idrottskarriär. Monika drabbas av sömnsvårigheter, ätstörningar och depression. Båda resultats dalar. Hösten 2018 ersätts Isak av Erik Holmer i SOK:S topp och talangprogram trots han är sämre rankad.

2018-2019: RIN friar SKF:s disciplinkommitté och styrelse från alla anklagelser om felaktig handläggning och bevisfabricering.

2019. SKF betalar en utredare för att undersöka om ungdomar far illa i Falu Kanotklubb. Majoriteten aktiva och ledare vill inte vara medverka. Anonyma vittnesmål ligger till grund för en hemlig rapport som görs av Susanne Mechbach. Den ligger används sedan anonymiserad för att utesluta hela Falu Kanotklubb våren 2022. Varken SKF eller några instanser inom RF vill däremot medverka för att på plats se verksamheten, om den har brister, hur den kan bli bättre eller försöka förbättra relation mellan förening och förbund. Det är uppenbart att genomlysningens syfte är att sänka Falu Kanotklubb med partners – inte att på något sätt förbättra ungdomsverksamheten.

Med anledning av missförhållanden i SKF gör Falu Kanotklubb en skrivelse till RF

Riksidrottsförbundets genomlysning av SKF, 2020.

Samtal med RF:s ansvarige för elitidrott Peter Mattsson, 8 mars 2020:

Utredaren som skrivit dokumentet ovan anser att ljudinspelningar är inte kan användas som bevis, fast det är uppenbart att SKF:s representanter ger Monika Mitasikova ett års avstängning men Isak en varning, för att Monika har utländsk bakgrund. I övrigt vägrar SKF ge dem underlag för vad de bestraffas för. Ändå anser RF att denna främlingsfientlighet och brott mot hur bestraffningsärenden skall handläggas inte är ett brott mot idrottens värdegrund.

Eventuella felaktigheter begångna av SKF skall enligt RF:s Peter Mattsson som är ansvarig för ovan genomlysning utredas av SKF självt. Kanotslalom är därigenom helt rättslöst inom SKF. Utredningen sätter också vagnen framför hästen i flera frågor, exempelvis när den föreslår att en förbundskapten skall få ökade befogenheter. Det är en fråga som skall beslutas av kanotslalomidrotten efter att den fått en styrning av slalomkanotister

Samtal mellan Isak Öhrström (Olympier 2016 och Sveriges internationellt bäst rankade paddlare senaste tio åren) och ordförande i SKFs kanotslalomkommitté, Kent-Åke Lundberg: 2020-08-24

Svenska Kanotförbundet stänger av Isak Öhrström från OS-kvaltävling 2020 för att han anses ha propagerat för tävlingar i Falu Vildvattenpark, i konkurrens med SKF. Kent-Åke Lundberg, är utsedd av slätvattenkanot att styra över kanotslalom.

2020: Isak vinner en världscup.

2021. På landslagsuttagningar för juniorer och U23 dominerar Falu Kanotklubb. SKF ändrar uttagningsreglerna i efterhand, varpå majoriteten aktiva väljer att stå upp för varandra, och inte acceptera att en tjej från föreningen petas medan en klart sämre kille (också från Falun) istället tas ut. Två i föreningen bestämmer sig att strunta i sina lagkamrater och tar istället förbundets parti. De beslutar att lämna föreningen. Att stå upp för fair play anser SKF är ett brott mot idrottens värdegrund och de beslutar våren 2022 att utesluta hela Falu Kanotklubb.

På ett tidigt stadium vädjade Falu Kanotklubb till RF om stöd; till Riksidrottstyrelsen, till Barn och ungdomsidrottsansvarig Malin Träff, till elitidrottsanvarig Peter Matsson och till Idrottsombudsmannen. Ingen av dessa funktioner reagerade på nedan skrivelse, flera mail och telefonsamtal. Ingen erbjöd stöd och ingen medlingshjälp. Skälet är att dessa funktioners roll är att skydda sina medlemmar, vilket är specialidrottsförbunden – inte att hjälpa föreningar, coacher eller aktiva – särskilt inte när förövaren är ett förbund. I praktiken kan dessa funktioner därför inte utföra något nyttigt arbete av det slag som titlarna ger sken av.

Brev till Riksidrottsförbundet 2021-07-27

2021. Under OS i Tokyo avslöjar Expressen att SKF medvetet har nedvärderat Isaks resultat i kommunikation med SOK.

Hösten 2022: SKF går ut med information för att skrämma bort tävlande i Faluns hösttävlingar. Isak vinner en världscup i extreme slalom och blir 6:a i totalcupen.