Slalomteknik

Kanotslalom

En minut att förstå – en livstid att bemästra. Kanotslalom är en fascinerande och extremt teknisk idrott.

Genom att lära dig mer om kanotslalom får du givande kunskap, som du har med dig hela livet. Du väljer din utmaning efter din egen ambition och din ålder. Man kan börja paddla som nioring och lika väl som vuxen. Ren glädje!

I Gentiles klassificering av motorik är tekniska krav för en prestation uppdelade på 16 nivåer, från det lättaste till det mest krävande. Kanotslalom hamnar i den svåraste kategorin och är därmed lika krävande som exempelvis akrobatisk gymnastik. Kanotslalom utförs i en variabel miljö, som rör sig oregelbundet och tämligen oberäkneligt. Ofta rör sig även portarna på grund av vind. Den aktive rör sig, varje bana är unik och man hanterar redskap i form av paddel och kanot.

En tävlingsbana studeras från land före start. Användning av visualisering för att memorera banan och paddlingsdrag är utbredd. Under åket behöver den aktive anpassa sig till rådande förhållanden och justera sin teknik meter för meter, vilket innebär flera gånger per sekund.

Kanotslalom teknikSlalomteknik delas upp i nio områden. Perfektion i dessa områden är en förutsättning för att nå en hög nivå.

  1. Att sitta rätt i kanoten
  2. Framåtpaddlingsteknik på slätvatten
  3. Dragteknik på slätvatten utan port
  4. Portteknik på slätvatten
  5. Forsteknik i klass I-II utan port
  6. Grundläggande portteknik i fors klass I-II
  7. Avancerad portteknik i fors klass I-II
  8. Forsteknik i klass III-IV utan port
  9. Portteknik i fors klass III-IV

Nedan hittar du material som beskriver drag-, port- och forsteknik. I utvecklingstrappa och kravprofil för kanotslalom beskrivs i vilken ordning all teknik lämpligen övas. Se under Träning på huvudmenyn.


Bok

Börja Paddla SlalomBörja Paddla Slalom (2008)

av Bo-Marcus Lidström

med beskrivning av grundläggande dragteknik, portteknik och forsteknik i kanotslalom


Teknikvideo Kanotslalom på svenska (2003)

Videon ska uppdateras snart…


Teknikvideo Kanotslalom på franska (2019)

Undertitel kan översättas automatiskt på svenska. Se inställningar i videon. 


Teknikvideo på engelska

Canoe Slalom Technique Library: www.slalomtechnique.co.uk

Serie “Respect the project” i C1 från ICF:

Part 1  –  Part 2  –  Part 3  –  Part 4  –  Part 5  –  Part 6

Serie “Evil in the upstream” i K1 från ICF:

Part 1  –  Part 2  –  Part 3  –  Part 4  –  Part 5  –  Part 6


Uppströmmare med Daniele Molmenti (2009)


Teknikvideo på franska

Videoanalys: basics gemensamt för alla uppströmmare

Videoanalys: 1-drag uppströmmare

Videoanalys: 2-drag uppströmmare

Videoanalys: backsvep uppströmmare