Inomhus slalomtävling

Bassängslalom är ett enkelt och trevligt sätt att lära sig tävla i kanotslalom, särskilt för barn och ungdomar under 15 år. De lär sig att memorera banan och alla tävlingsmoment under lugna förhållanden. Med musik, speaker och mycket bus och lek är bassängtävlingar ett perfekt sätt att skapa gemenskap och utveckla slalomverksamheten vintertid.

Bassängslalom är dessutom ett intressant inlärningstillfälle för äldre ungdomar och föräldrar som vill lära sig att arrangera en slalomtävling utan press. De får möjlighet att ordna slalomportar, vara portdomare, ha ansvar för tidtagning och vara speaker. Egentligen är det precis samma uppgifter som för en kanotslalomtävling utomhus, men i ett lugnare tempo.

Idéer för ett lyckat arrangemang

Tävlingsregler

  • Ett åk består av ett varv på en slalombana bestående av ca 8 portar.
  • Bästa åket av två räknas.
  • Islag = 2 sekunder tillägg
  • Missad port = 50 sekunder tillägg

Träning

  • Fri träning innan tävlingen
  • För deltagare t.o.m. 14 år: ett träningsåk i banan direkt före start, innan första åket.
  • Tävlar man i flera kategorier (K1, C1, C2) gör man träningsåk endast i en kategori.

Gemenskap

  • Gemensamt fika efter tävlingen är ett trevligt sätt att avsluta dagen.
  • Tillgång till flera bassänger ger möjlighet till bad och lek under tävlingsdagen för de unga deltagarna och kompisarna.

 

 

 

 

Kommentera