Traditionellt har den årliga kanotslalomkonferensen hållits i mitten av november och det finns goda skäl för det. Då är det internationella tävlingsprogrammet klart och därmed kan coacher, aktiva och föreningar planera och boka för den kommande säsongen. Men denna goda ordning förföll till kaos när kanotslaloms föreningar förbjöds ha inflytande över idrotten från 2017. Anders Danielssons och Sixten Björklunds framfart har sedan dess skadat kanotslalom enormt. Tyvärr fortsätter det lika illa nu.

Trots att kanotslalomföreningar ständigt krävt en konferens på hösten har SKF struntat i det sedan 2018. Konferensen för 2022 skulle ha hållits samtidigt som slätvattens januarimöte i Stockholm. Det är alldeles för sent, på fel plats, i fel forum och för dyrt. Nu är mötet dessutom inställt. Ändå har inget alternativ presenterats.

Enligt SKF:s generalsekreterare Dag Johansson ställdes slalomkonferensen hösten 2020 in, för kanotslalomkommittén hade för mycket att göra. Enligt kanotslalomkommitténs ordförande Kent-Åke Lundberg berodde det istället på att den inte gjort något. Det är uppenbart att högst en av dem talar sanning. 2021 blev det inget möte alls. Det är dock fullt förklarligt om kommittén är livrädd att möta föreningar där ilskan växer.

Nu råder istället tystnad. Slätvatten har däremot redan annonserat en tävlingsarrangörsträff online i januari. Det är rätt provocerande. Det är nämligen exakt samma personer som tillsatt slätvattenkommittén som kanotslalomkommittén. Att slätvatten raskt ordnar för sig själv är bra, men det är oacceptabelt med en slalomkommitté som inte alls representerar kanotslalomidrotten och som dessutom är exceptionellt inkompetent och lat.

Varför behandlar slätvatten kanotslalom på så vis? För så är det. Det är slätvatten som styr kanotslalom. Ungefär som om Tysklands enorma befolkning skulle ha rösträtt i Sverige och tillsätta en regering med ledamöter från Spanien. Var och en förstår att det inte är demokratiskt när en grupp tar beslut som endast berör andra och inte alls dem själva.

Svenska Kanotförbundets styrelseledamöter – vad anser de? Ingen vet. De svarar inte på mail. Deras telefonnummer är hemliga. SKF:s ledning är numera lika sluten som Nordkoreas. Generalsekreterarens enda engagemang för kanotslalom har rört sig om att sabotera Nordic cup, och för att hindra fungerande föreningar och coacher att arbeta.

Lika provocerande som att SKF planerar tävlingsarrangörsträff för slätvatten och samtidigt motarbetar kanotslalom, är det provocerande att SKF nu har utannonserat en tjänst för “Kommunikatör”, Det är en tragisk prioritering av pengar. Det vore bättre om medel satsades på bättre verksamhet. Sedan 2017 har SKF exempelvis lagt ned ungdomsverksamheten för kanotslalom, och trots att SKF sagt de ska satsa på damer, säger kanotslalomkommittén nej till det.

Och samtidigt som SKF missköter kanotslalom inom sin egen organisation, fortsätter man hota föreningar, coacher och aktiva som utmanar SKF:s monopol när de organiserar sig på annat sätt.

Man kan verkligen fråga sig vad slätvattenpaddlarna egentligen vill ha kanotslalom? Inte i SKF, men inte heller utanför? Vad återstår då?

av admin