Om Kanotslalom.se

Kanotslalom.se skrivs av Bo-Marcus Lidström, Falun. Här kan du finna information om slalomsporten.

Jag började paddla 1985 och har sett kanotsporten från alla möjliga sidor; som elitaktiv,  som ordförande i slalomkommittén., som internationell portdomare och som tränare för såväl barn som seniorelit. Jag har tränat aktiva från nybörjarnivå till landslag upprepade gånger.

Sedan 1999 har jag varit engagerad i Falu Kanotklubb som utvecklats från att ha en enda aktiv, till Sveriges största klubb med kanotslalom.

Min främsta merit är att ha byggt upp den anläggning och verksamhet som idag finns i Hosjöholmen. Varje år tränar allt fler aktiva allt mer. Och de tränas i allt större andel av andra än mig. Att göra sig själv umbärlig är målet, för då hinner man göra det allra roligaste mycket mer  – träna!

Min vision är inte att endast att bygga en “kanotfabrik”, en välfungerande klubb som får fler att paddla och stortrivas i paddlingssporten. Visionen är att lära ut hur man utbildar de som utbildar de som bygger kanotfabriker där paddlare trivs.

Mitt uppdrag är att se till att så blir fallet. Det tar tid. Särskilt då vanliga prioriteringar i svensk idrott är sig själv eller sina barn. Då läggs fokus på kortsiktighet. Då styrs sporten med svågerpolitik och inte enligt kunskap av idrottsliga prioriteringar.

Vägen för att nå målet är att få svensk paddling att styras av de som kan uppvisa konkreta resultat på organisationssidan och av de som arbetar till vardags i sporten.

Det finns en rad duktiga ledare i svensk paddling ute i klubbarna som arbetar året runt, som bygger upp sporten. Där finns den glöd och kunskap som bör uppmuntras.

När enda vägen till inflytande i kanotidrotten går via kunskap och konkreta arbetsresultat, och de som följer den vägen blir uppmuntrade, då kommer svensk kanotslalom att blomstra.

Det är mitt uppdrag.

/Bo-Marcus “Bobbo” Lidström