Slalomsportens organisation

 

Kanotslalom organiseras av klubbar i Svenska Kanotförbundet.

Varje klubb tillhör ett distrikt som i sin tur väljer ledamöter med rösträtt på kanotförbundets årsmöte.

Det finns två kommittéer för kanotslalom i kanotförbundet (bredd & landslag).

 

Kanotslalom utövas i 80 länder i världen.

International Canoe Federation : www.canoeicf.com

European Canoe Federation : www.canoe-europe.org

Kommentera