Organisation

Svenska Kanotslalomförbundet är en samarbetsorganisation vars syfte är att stödja utvecklingen av slalomidrotten i Sverige.

Medlemskapet är frivilligt för paddlare och föreningar. Medlemskap ger fördelar genom ett rikligt utbud av aktiviteter och stöd för kanotslalom och störtlopp.

Bland annat:

  • Träningsläger och coachning för barn och ungdomar
  • Tävlingar och cuper för alla åldrar
  • Praktiskt och ekonomiskt stöd till tävlingsarrangörer
  • Utbildningar för instruktör och tränare
  • Praktiskt och ekonomiskt stöd till toppaktiva
  • Stöd för att utveckla slalomarenor (naturliga vattendrag och forsarenor)
  • Stöd till idrottsföreningar och företag som vill anställa instruktör och tränare

Organisation

Svenska Kanotslalomförbundet är en ideell, politiskt obunden demokratisk organisation. Medlemsföreningarna väljer styrelse. Föreningarnas röststyrka baseras på antalet tävlande i kanotslalom på röstbaserande tävlingar. En medlemsförening har minst en röst.

Svenska Kanotslalomförbundets verksamhet diskuteras och beslutas inom Svenska Kanotslalomförbundet. Förbundet är inte underställt och ersätter inte andra organisationer.

Medlemskap

Medlemskap ansöks via email till info@kanotslalom.se