Organisation

Svenska Kanotslalomförbundet är en samarbetsorganisation vars syfte är att stödja utvecklingen av idrotten i Sverige.

Medlemskapet är frivilligt för paddlare och föreningar. Medlemskap ger stora fördelar genom ett rikligt utbud av aktiviteter och stöd. Bland annat:

  • Tävlingar och cuper
  • Träningsläger/coachning
  • Ekonomiskt stöd till tävlingsarrangörer
  • Utbildningar för forspaddling och coachning i kanotslalom och störtlopp
  • Ekonomiskt stöd till toppaktiva
  • Stöd för att utveckla kanotslalomarenor

Organisation

Svenska Kanotslalomförbundet är en ideell, politiskt obunden demokratisk organisation. Medlemsföreningarna väljer styrelse. Föreningarnas röststyrka baseras på antalet tävlande i kanotslalom på röstbaserande tävlingar. En medlemsförening har minst en röst.

Svenska Kanotslalomförbundets verksamhet diskuteras och beslutas inom Svenska Kanotslalomförbundet. Förbundet är inte underställt och ersätter inte andra organisationer.

Medlemskap

Medlemskap ansöks via email till info@kanotslalom.se